Pragniemy tworzyć miejsce, gdzie istotnym elementem naszej strategii jest odpowiedzialność społeczna. Staramy się łączyć codzienność biznesową z potrzebami ludzi i otoczenia wokół nas. Dla naszej firmy dbanie o pracowników, klientów, partnerów biznesowych i lokalną społeczność to podstawa. Podejmijmy razem wyzwania współczesnego świata.

 

Szacunek dla środowiska

Naturalne środowisko jest integralnym elementem naszego świata. Bez niego, nie ma nas. Świadomi zagrożeń przyrody z rozsądkiem podchodzimy do eksploatacji materiałów używanych w naszej firmie oraz dbamy o odpowiednie zagospodarowanie odpadów.

 

Etyka w biznesie

Jako lider na rynku, chcemy uświadomić, iż zasady Fair Play to klucz to sukcesu. Naszych partnerów biznesowych oraz konkurencję traktujemy z należytym szacunkiem i uczciwym podejściem. Na każdym etapie prowadzenia biznesu stawiamy na wysoką kulturę i jakość pracy.

 

Etyka w pracy

W naszej firmie wzajemny szacunek i troska o innych to najważniejsza zasada i gwarancja rzetelnej współpracy. W pełni akceptujemy fakt, iż różnimy się od siebie i możemy mieć inny punkt widzenia. Mielewczyk łączy ludzi, po mimo innej narodowości, wyznania czy umiejętności.

 

Lokalna społeczność

Cieszymy się, że możemy zapewnić miejsca pracy z godnymi warunkami oraz pomagać najbardziej potrzebującym, Wspieramy również lokalnych dostawców, razem możemy przyczynić się do rozwoju naszego regionu.